CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA DỊCH COVID-19 TẠI METKRAFT

17/04/2020

Tại Metkraft, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh dựa trên hướng dẫn từ cơ quan chính quyền nhằm giữ an toàn nhất cho nhân viên và cộng đồng.

Kính Gửi Các Đối Tác Kinh Doanh ,

Tình hình dịch COVID-19 lan rộng toàn cầu & đang ảnh hưởng đến tất cả chúng ta, chúng tôi tin rằng các bạn cũng đang giám sát và giảm thiểu các tác động liên quan đại dịch này. Tại Metkraft, chúng tôi đang thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh dựa trên hướng dẫn từ cơ quan chính quyền nhằm giữ an toàn nhất cho nhân viên và cộng đồng.

Tại thời điểm này, Metkraft vẫn hoạt động, chúng tôi không chỉ giám sát năng lực sản xuất mà còn giám sát tất cả các cơ sở cung ứng nguyên vật liệu, hàng hoá cho Công ty. Hiện tại, chúng tôi không thấy trước bất kỳ sự gián đoạn nào ảnh hưởng đến khả năng sản xuất và cung cấp sản phẩm của chúng tôi. Chúng tôi đang thực hiện các biện pháp tốt nhất để giữ an toàn cho nhân viên của chúng tôi, chuỗi cung ứng của chúng tôi được liên tục và nguồn cung cấp hàng hoá của chúng tôi không bị gián đoạn.

Chúng tôi chưa biết chắc chắn khi nào rủi ro lớn nhất sẽ đến với chúng tôi. Nhưng chúng tôi tin rằng, cùng nhau đoàn kết, chúng ta có thể vượt qua thời gian thử thách này.

Cảm ơn các đối tác một lần nữa vì luôn đồng hành gắn bó hợp tác với Công ty chúng tôi.

Hãy giữ gìn sức khỏe và an toàn!

Trân trọng,

Norman Lim

Tổng Giám Đốc

     

         Khử trùng tay tại cổng công ty                                     Đo nhiệt độ tại cổng công ty

     

          Khử trùng tay thường xuyên                                        Rửa tay thường xuyên

     

Giữ khoản cách xã hội & đeo khẩu trang tại        Giữ khoản cách xã hội & đeo khẩu trang tại

                       văn phòng # 1                                                             văn phòng #2

      

                     Tủ thuốc y tế                                            Trang bị khẩu trang cho tất cả nhận viên

     

              Vệ sinh thường xuyên #1                                     Vệ sinh thường xuyên #2

     

  Khai báo y tế cho Nhân viên & khách của       Bảng Thông báo & màn hình TV để truyền

                                 Metkraft                                  thông các khuyến cáo từ cơ quan y tế, biện

                                                                                  pháp ngăn ngừa, tình hình dịch bệnh COVID19

                                                                                   cho toàn thể nhân viên Công ty

các tin tức khác