METKRAFT TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

22/03/2022

METKRAFT luôn duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ hằng năm, nhằm mục đích nâng cao ý thức về việc chăm sóc sức khỏe của đội ngũ công nhân viên.

Tại METKRAFT, đội ngũ cán bộ công nhân viên là nguồn lực quan trọng nhất, giữ một vai trò quan trọng cho sự phát triển của công ty. Chúng tôi luôn mong muốn và nỗ lực tạo cho người lao động một nơi sản xuất an toàn, một môi trường làm việc chất lượng.

Chính vì thế, METKRAFT luôn duy trì công tác khám sức khỏe định kỳ hằng năm, nhằm mục đích nâng cao ý thức về việc chăm sóc sức khỏe của đội ngũ công nhân viên. 300 người lao động đã tham gia khám trong hai ngày theo đúng quy trình, từ đó hiểu rõ được tình trạng sức khỏe của bản thân và có biện pháp phòng ngừa, chữa trị hiệu quả.

Metkraft annual medical check-up 2022

Metkraft annual medical check-up 2022

Metkraft annual medical check-up 2022

Metkraft annual medical check-up 2022

Metkraft annual medical check-up 2022

các tin tức khác