HUẤN LUYỆN SƠ CẤP CỨU TẠI NƠI LÀM VIỆC CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN METKRAFT

06/04/2022

METKRAFT đã tổ chức buổi Huấn luyện sơ cấp cứu tại cơ sở lao động vào sáng ngày 06.04

Sự an toàn của người lao động là mối quan tâm hàng đầu tại METKRAFT. Chúng tôi luôn nỗ lực tạo nên một môi trường làm việc an toàn, giúp người lao động luôn trong thể trạng tốt nhất và cảm thấy an tâm để hoàn thành công việc được giao.

Tiếp tục sự đầu tư vào sự an toàn và sức khỏe của cán bộ công nhân viên, METKRAFT đã tổ chức buổi Huấn luyện sơ cấp cứu tại cơ sở lao động vào sáng ngày 06.04. Buổi hướng dẫn đã trang bị cho người lao động những kiến thức và kỹ năng hữu ích để ứng biến linh hoạt trước những sự cố, tai nạn bất ngờ.

first aid training metkraft

first aid training metkraft

first aid training metkraft

first aid training metkraft

các tin tức khác