ĐÀO TẠO LEAN SIX SIGMA YELLOW BELT CHO NHÂN VIÊN METKRAFT

18/04/2022

Phối hợp với Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực TMS, METKRAFT đã khởi động khóa đào tạo Lean Six Sigma Yellow Belt/ Đai vàng cho nhân viên vào ngày 15/04 vừa qua.

Phối hợp với Trung tâm đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực TMS, METKRAFT đã khởi động khóa đào tạo Lean Six Sigma Yellow Belt/ Đai vàng cho nhân viên vào ngày 15/04 vừa qua.

Mô hình Lean Six Sigma là một phương pháp quản lí tập trung theo nhóm, được áp dụng rộng rãi bởi doanh nghiệp thuộc tất cả các lĩnh vực từ sản xuất, dịch vụ, hành chính, y khoa... Lean Six Sigma giúp cải thiện hiệu suất rõ rệt thông qua việc giảm thiểu lãng phí và khiếm khuyết, phát huy tiềm năng nội tại của tổ chức và gia tăng sự hài lòng khách hàng.

Sau khóa đào tạo Đai vàng, học viên sẽ hiểu rõ hơn về quản lý quy trình, thực hành thành tạo công cụ, biết áp dụng để triển khai cải tiến theo mô hình DMAIC: Xác định (Define), đo lường (Measure), phân tích (Analyze), cải tiến (Improve), kiểm soát (Control).

lean six sigma yellow belt training course at metkraft

lean six sigma yellow belt training course at metkraft

các tin tức khác