HOẠT ĐỘNG CSR CỦA METKRAFT ĐẾN VỚI CỘNG ĐỒNG LỚN HƠN

29/05/2023

Cam kết của METKRAFT đem đến các giá trị tích cực cho cộng đồng là không biên giới.

Cam kết của METKRAFT đem đến các giá trị tích cực cho cộng đồng là không biên giới. Lần này, METKRAFT đã bắt tay cùng đối tác kinh doanh Saalasti (Chile) cho hoạt động CSR của mình:

  1. Nguyên góp hỗ trợ các nạn nhân sau cháy rừng tại Chile, và
  2. Đồng hành cùng Saalasti để cung cấp trang thiết bị thể thao cho câu lạc bộ thể thao “Arturo Prat” tại Coelemu, Chile.

Qua các hoạt động này, METKRAFT mong muốn truyền bá văn hóa “cho-đi” trong nhân viên và khuyến khích nhân viên theo đuổi một lối sống lành mạnh hơn.

#METKRAFT #csr #daocatcongnghiep #daocat #ArturoPratCoelemu

các tin tức khác