Dao chia cuộn (Dish blades)

Ứng dụng: Cắt giấy
Vật liệu: Thép dụng cụ, thép gió HSS
Loại máy: Máy chia khổ, chia cuộn
Đặc trưng:

  • Tối ưu hóa dung sai và các đặc tính của dao trong từng ứng dụng cụ thể.
  • Sẵn sàng cung ứng các phương án thiết kế khác nhau để đáp ứng yêu cầu về tốc độ và chất lượng cắt. 
  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Thiết kế theo đặc tính kỹ thuật từ khách hàng hoặc đo vẽ mẫu và tư vấn thông số kỹ thuật cho khách hàng.

Các sản phẩm cùng loại