DAO BĂM GỖ (PULP CHIPPER)

Ứng dụng: Băm gỗ, nghiền gỗ
Vật liệu: Thép dụng cụ hợp kim đặc biệt
Loại máy: Máy băm dăm gỗ
Đặc trưng:

  • Phương pháp xử lý nhiệt đặc biệt làm gia tăng tuổi thọ và hiệu suất của dao.
  • Sử dụng các loại thép khác nhau theo yêu cầu của khách hàng và tối ưu nhất dựa trên ứng dụng của dao.
  • Tính năng thiết kế tối ưu để hỗ trợ nâng cao hiệu suất dựa trên mỗi ứng dụng cụ thể.
  • Được thiết kế để băm gỗ.

Các sản phẩm cùng loại